Stitchit

From photo to embroidery pattern. Van foto tot borduur-patroon.

Welcome on the Stitchit website

Welkom op de Stitchit website 

With Stitchit you can generate an embroidery pattern from an imported photo by following the steps in the menu bar. 


This application runs on iPad. You can download this application from the App Store.

 

Met Stitchit maakt u een borduur-patroon aan van een geïmporteerde foto door gebruik te maken van de onderstaande keuzes in de menubalk.

Dit is een iPad-applicatie. U kunt deze vinden in de App Store.

Project. Here you create a new project, select or delete a project previously created.

Werkstuk. Hier maakt u een nieuw werkstuk aan, selecteert of verwijdert u een bestaand werkstuk.

Subject. Here you select a photo and the subject in the photo.

Onderwerp. Hier selecteert u een foto en het onderwerp in de foto.

Floss. This screen shows the DMC flosses that will be used in the calculation of the best representation of your selected subject.

Garen. Dit scherm toont de DMC garens voor de berekening van de beste representatie van uw onderwerp.

Stitch. For each pixel (= stitch) of your selected subject the best matching floss is calculated.

Borduur. Voor elke pixel (= borduursteek) van uw gekozen onderwerp wordt de beste overeenkomende garen berekend.

Result. This screen gives the best representation of your embroidery work.

Resultaat. Dit scherm geeft het resultaat van uw borduurwerk weer.

Pattern. This is the prescription for your embroidery work.

Patroon. Dit is het voorschrift voor uw borduurwerk.

You don't have to save your work; the program takes care of that. The program can be used in landscape or portrait position.

Het programma slaat alle gegevens zelf op en is in horizontale of vertikale stand van de iPad te gebruiken.

You can set the language: English or Dutch.

U kunt de taal instellen: Nederlands of Engels.

For more details per menu item see MENU page.

Voor meer details per menu item zie MENU pagina.